Οι Ιάπωνες έχουν σχολή στο να δημιουργούν ιδιαίτερα σπορ.

Τελευταία τους καινοτομία, είναι οι αγώνες με καρέκλες γραφείου.

Δείτε και θα καταλάβετε τι τρέλα κουβαλάνε: