Και όμως είναι η πρωτεύουσα, πολλά χρόνια πριν. Δείτε την καλοκαιρινή Αθήνα των 60’s εδώ.