Και όμως ο ανίκητος Έλληνας παλαιστής που δεν φοβήθηκε ποτέ κανέναν νικήθηκε μόνο από τον χρόνο και το πεπρωμένο του.

Διαβάστε πώς έφτασε στο σημείο να σβήσει μόνος και αβοήθητος εδώ.