Δείτε το 3-2 της Αλβανίας με τον Ρόσι:Δείτε το 4-2 της Αλβανίας με τον Τσικαλέσι: