Έρχονται οι ελαφρύνσεις σε φόρους στις μεταγραφές αθλητών, όπως είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική τροπολογία του Υπουργείου Οικονομικών που αναμένεται να ψηφιστεί την Παρασκευή μαζί με το φορολογικό νομοσχέδιο.

Η εν λόγω τροπολογία προβλέπει από 1/1/2020 τη μείωση του φορολογικού συντελεστή στις μετεγγραφές ή την ανανέωση συμβολαίων αθλητών υπό την προϋπόθεση ότι αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ.
 
Ειδικότερα, βάσει της προωθούμενης ρύθμισης από 1/1/2010 «ορίζεται φορολογικός συντελεστής 22%  από 45% σήμερα για τα ποσά που καταβάλλονται από αθλητικές ανώνυμες εταιρίες σε αθλητές για την υπογραφή συμβολαίου μετεγγραφής, την ανανέωση
ή τη λύση συμβολαίου συνεργασίας, εφόσον τα ποσά αυτά υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ».