Το σχέδιο αυτού του σχολικού κτιρίου δεν ήταν μία κοινή εργασία, αλλά αποτελούσε μια επαναστατική πρόταση για την επανίδρυση του τρόπου λειτουργίας της εκπαίδευσης των μαθητών.

Δείτε το ελληνικό στρογγυλό σχολείο που εντυπωσιάζει με την αισθητική του με ένα κλικ εδώ.