Η στάση της Εταιρίας Ειδικού Σκοπού σχετικά με τη δέσμευση των 20.000.000 ευρώ που προκύπτουν από την ονοματοδοσία του γηπέδου έχει προκαλέσει την οργή των ανθρώπων του Παναθηναϊκού. Η Εταιρία Ειδικού Σκοπού απέστειλε επιστολή με την οποία ενημερώνει πως o Δήμος Αθηναίων δεν πρόκειται να καλύψει την εγγυητική επιστολή των 20.000.000 ευρώ για την ονοματοδοσία του γηπέδου των «πρασίνων» στο Βοτανικό.

Η επιστολή θεωρείται αβάσιμη νομικά με βάση την σύμβαση που έχει υπογραφεί. Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, σε περίπτωση που ο Δήμος Αθηναίων δεν τηρήσει τα συμφωνηθέντα, τότε θα κινηθούν ανάλογα.

Η παράγραφος της σύμβασης για την ονοματοδοσία αναφέρει: «10.1. α Ο Δ.Α/Ε.Ε.Σ. διατηρεί για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή της παρούσας το δικαίωμα να προσκομίσει εγγυημένη προσφορά 10ετούς διάρκειας σχετικά με την ονοματοδοσία του γηπέδου. Στην περίπτωση αυτή η ΠΑΕ δικαιούται να λαμβάνει για το ανωτέρω χρονικό διάστημα των δέκα (10) ετών μια εγγυημένη από αναγνωρισμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα ετήσια καταβολή εξ ευρώ δυο εκατομμυρίων (2.000.000) και το οποιοδήποτε επιπλέον ποσό από την προσφορά αυτή θα αποτελεί έσοδο του Δ.Α./ Ε.Ε.Σ».

Πάνω σε αυτό με την επιστολή της η ΕΕΣ υποστηρίζει ότι: «Το περιεχόμενο που αποδίδεται με την επιστολή σας στο άρθρο 10.1.α της μεταξύ μας σύμβασης είναι εσφαλμένο και το αίτημα σας να σας παραδώσουμε "εγγυητική επιστολή" υπέρ της ΠΑΕ Παναθηναϊκός αξίας 20.000.000 Ευρώ και χρονικής διάρκειας 10 ετών στερείται βάσης αφού καμία τέτοια υποχρέωση δεν προκύπτει από την μεταξύ μας σύμβαση". Βεβαίως δημιουργούντα ορισμένα ερωτηματικά, όπως τι σημαίνει άραγε το "εγγυημένη προσφορά 10 ετούς διάρκειας" που έχουν υπογράψει οι άνθρωποι του δήμου στην σύμβαση με τους "πράσινους"; Δεν σημαίνει εγγυητική επιστολή (που οι τράπεζες έτσι το ορίζουν στο σύνολο τους); Τι σημαίνει το "εγγυημένη ετήσια καταβολή 2.000.000 απο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα;.

Η ΕΕΣ σημειώνει στο τέλος της επιστολής της προς τον Παναθηναϊκό: «Τέλος σημειώνουμε ότι επιθυμία μας είναι να υλοποιήσετε απρόσκοπτα το εργο της κατασκευής του γηπέδου της ΠΑΕ ΠΑΟ και πρόθεση μας να σας διευκολύνουμε στα πλαίσια της μεταξύ μας σύμβασης».