Θυμηθείτε ποια ήταν τα τρία γλυκίσματα για τα οποία γινόταν ένας μικρός χαμός στον στρατό με ένα κλικ εδώ.