Δείτε τον τρόπο με τον οποίο πήρε το σπουδαίο «διπλό» η ομάδα του Πέσιτς: