Πολλές φορές, αρκετοί χρήστες αναγκάζονται να χρησιμοποιούν δίκτυα μειωμένης ασφάλειας, είτε ιδιωτικά, είτε δημόσια. Κάτι που εκθέτει σε κίνδυνο τα προσωπικά τους δεδομένα.

Δείτε εδώ τη συνέχεια