Η ΕΠΟ έβγαλε στο… σφυρί τα τηλεοπτικά δικαιώματα του Κυπέλλου για την τριετία 2019-2022 αξιώνοντας τουλάχιστον 8 εκατ. ευρώ. Αυτή είναι η τιμή εκκίνησης που έχει τεθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της ομοσπονδίας στην πρόσκληση ενδιαφέροντος εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ εκτός της ελληνικής επικράτειας ο διαγωνισμός ξεκινά από τις 450.000 ευρώ.

Τα ενδιαφερόμενα τηλεοπτικά κανάλια θα καταθέσουν τις προσφορές τους σε κλειστούς φακέλους και αυτές θα αξιολογηθούν από μια τριμελή επιτροπή που θα απαρτίζουν οι Νίκος Βακάλης, Κώστας Βρακάς και Αστέριος Αντωνίου.