Εκπρόσωποι οκτώ αθλητικών φορέων και συλλόγων, μεταξύ των οποίων και του Ολυμπιακού, συναντήθηκαν στην Καταλανική πρωτεύουσα προκειμένου να συζητήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες για την υλοποίηση του προγράμματος.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενίσχυση της καλής διακυβέρνησης/διοίκησης (Good Governance) αθλητικών οργανώσεων με σκοπό την εξασφάλιση μακροχρόνιων και πετυχημένων συνεργασιών με δημόσιους και ιδιωτικούς χορηγούς.

Αυτό θα πραγματοποιηθεί μέσω της δημιουργίας συγκεκριμένης μεθοδολογίας που βασίζεται σε καινοτόμα σχέδια συνεργασίας, την αποτελεσματική εφαρμογή των αρχών καλής διακυβέρνησης καθώς και την τελική αξιολόγηση της εν λόγω μεθοδολογίας προκειμένου να διαδοθεί στην αθλητική κοινότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η καλή διακυβέρνηση στα αθλητικά όργανα φαίνεται να είναι μια σημαντική προϋπόθεση για να επιτευχθεί η ορθή διαχείριση της εξωτερικής χρηματοδότησης. Η υιοθέτηση νέων και καινοτόμων μηχανισμών καλής διακυβέρνησης έχει άμεσο και θετικό αποτέλεσμα στη συνολική εικόνα των αθλητικών οργανώσεων και πιθανώς αυξάνει τα εισοδήματα χορηγίας και την ελκυστικότητα ενός αθλήματος.

Τον συντονιστικό ρόλο του προγράμματος έχει αναλάβει η βελγική οργάνωση EPSI σε συνεργασία με 4 Ευρωπαϊκούς αθλητικούς φορείς (ICSS, SPONSORA, Catalan Sport Council) και 4 πολυαθλητικούς συλλόγους – μέλη της EMCA (Ολυμπιακός, Χασκ Μλαντοστ, Ααλμποργκ, Βιένερ). Το πρόγραμμα διαρκεί 30 μήνες και περιλαμβάνει ενδιαφέρουσες δράσεις και συναντήσεις.