Τα Μέσα και η Αστυνομία ασχολήθηκαν χρόνια ολόκληρα με τις συγκεκριμένες υποθέσεις προσπαθώντας να βρουν την άκρη του νήματος. Το αποτέλεσμα δεν δικαίωσε όμως καμία προσπάθεια.

Δείτε ποια ήταν τα 2 αυτά εγκλήματα και γιατί έχουν πλέον παραγραφεί με ένα κλικ εδώ.