Fast and... curious (08/08/2022)

FAST AND... CURIOUS

Fast and... curious (08/08/2022)

Μιχάλης Τσόχος

Συνεντεύξεις, αναλύσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών, κάνουν τα μεσημέρια μας επιμορφωτικά και συνάμα διασκεδαστικά γιατί ο Μιχάλης Τσόχος …στα εξηγεί ωραία!


Προηγούμενα Ηχητικά Εκπομπής