Fast and... curious (30/09/2022)

FAST AND... CURIOUS

FAST AND... CURIOUS

Μιχάλης Τσόχος

Συνεντεύξεις, αναλύσεις και απαντήσεις στα ερωτήματα των ακροατών, κάνουν τα μεσημέρια μας επιμορφωτικά και συνάμα διασκεδαστικά γιατί ο Μιχάλης Τσόχος …στα εξηγεί ωραία!


Προηγούμενα Ηχητικά Εκπομπής