Μέσα στο τρέχον έτος θα ολοκληρωθούν οι εργασίες του νέου γηπέδου της Λάρισας, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη ενημέρωση από την εταιρεία που έχει αναλάβει την ανέγερσή του.

Στη νότια πλευρά του γηπέδου έχουν τοποθετηθεί κερκίδες, ενώ στις ανατολική οι εργασίες θα τελειώσουν πολύ σύντομα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η τοποθέτηση των κερκίδων στη βόρεια πτέρυγα.

Στη δυτική πτέρυγα, οι εργασίες για την ανέγερση του κεντρικού κτιρίου τεσσάρων ορόφων, όπου θα στεγαστούν οι θύρες, οι σουίτες και οι λειτουργικοί χώροι του.

Όλα κυλούν βάσει του χρονοδιαγράμματος, το οποίο ορίζει ότι το νέο γήπεδο θα είναι έτοιμο στις αρχές Δεκεμβρίου.