Μια πολύ ενδιαφέρουσα διάταξη περιλαμβάνει το νέο αθλητικό νομοσχέδιο. Σε αυτή προβλέπεται πως αθλητής που αρνείται να αγωνιστεί σε εθνικό συγκρότημα και δεν οφείλεται αυτό σε λόγους υγείας θα τιμωρείται με αποκλεισμό μέχρι και δέκα ετών από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, αλλά και από τις υποχρεώσεις τις ομάδας του για έξι ως δώδεκα μήνες.

Με τη συγκεκριμένη διάταξη η κυβέρνηση προφανώς επιθυμεί να πατάξει φαινόμενα αθλητών που επικαλούμενοι κόπωση ή άλλους λόγους επιλέγουν να απουσιάσουν από υποχρεώσεις της εθνικής ομάδας ή ακόμη και να αποσυρθούν πρόωρα από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη του νέου αθλητικού νομοσχεδίου, που βρίσκεται σε διαδικασία διαβούλευσης, αναφέρει:

«Αθλητής που αρνείται να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην οικεία εθνική ομάδα για λόγους άλλους εκτός από ιατρικούς τιμωρείται από το αρμόδιο πειθαρχικό όργανο της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας σύμφωνα με όσα ορίζονται στον σχετικό ειδικό Κανονισμό της με ποινή αποκλεισμού από τους αγώνες της εθνικής ομάδας για χρονικό διάστημα από ένα (1) έως δέκα (10) έτη και από τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου της οικείας Ομοσπονδίας για χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες, η οποία δεν αναστέλλεται για κανένα λόγο. Αθλητής που τιμωρείται για παράβαση της διάταξης της παρούσας παραγράφου παύει να δικαιούται τις κάθε είδους παροχές της Ομοσπονδίας, όπως επίσης και τις κάθε είδους παροχές που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος».