Προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Η Ιατρική Σχολη στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιουργεί μία νέα πραγματικότητα, με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.

H Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επάξια κερδίσει τον τίτλο του Κέντρου Αριστείας. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της Laureate International Universities, του μεγαλύτερου δικτύου πανεπιστημίων στον κόσμο, στο οποίο και ανήκει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, η Ιατρική του Σχολή αποτελεί αναπόσπαστο μέλος του δικτύου των 22 Κέντρων Αριστείας στην Ιατρική με παγκόσμιες διακρίσεις στον εκπαιδευτικό, ερευνητικό, κλινικό και κοινωνικό τομέα.

Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου περιλαμβάνεται στο Διεθνή Οδηγό της FAIMER (Foundation for the Advancement of International Medical Education and Research). Έχει επίσης σημαντικές διεθνείς διακρίσεις αποσπώντας δύο πρώτα βραβεία, από την Crestron International Awards στις κατηγορίες Best Medical Installation και Best Education Solution.

Οι επιστήμονες που απαρτίζουν το ακαδημαϊκό προσωπικό
Το ακαδημαϊκό της προσωπικό περιλαμβάνει επιστήμονες με διεθνή εμβέλεια, καθώς Καθηγητές της Ιατρικής Σχολής είναι ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2015, βιοχημικός Tomas Lindahl και ο κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 1988, βιοχημικός Robert Huber. Επίσης, επίτιμη καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής διατελεί η κάτοχος βραβείου Νόμπελ Χημείας 2009, βιοχημικός Ada Yonath.

inner

Ada Yonath Νόμπελ Χημείας 2009
Robert Huber Νόμπελ Χημείας 1988
Tomas Lindahl Νόμπελ Χημείας 2015

Το δίκτυο της Laureate International Universities περιλαμβάνει 12.000 φοιτητές Ιατρικής (και 220.000 φοιτητές στις Επιστήμες Υγείας) σε 37 πανεπιστήμια και 17 χώρες. Η Laureate International Universities έχει θέσει ως στόχο να δημιουργήσει «γιατρούς νέας γενιάς» οι οποίοι θα βελτιώσουν το επίπεδο υγείας για καλύτερη ποιότητα ζωής. Αυτό κατορθώνεται με ένα νέο εκπαιδευτικό μοντέλο, το οποίο φυσικά εφαρμόζεται και στην Κύπρο, με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών σε τομείς όπως η ανατομία, βιολογία και φυσιολογία και με τη λειτουργία υπερσύγχρονων εργαστηρίων προσομοίωσης. Το μοντέλο περιλαμβάνει ακόμη Κλινική Άσκηση και εκπαίδευση σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία από το πρώτο έτος σπουδών και διασύνδεση με εξωτερικούς φορείς, όπως το Εξωτερικό Συμβούλιο της Σχολής.

Λειτουργώντας υπό αυτό το πλαίσιο, η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοδοξεί να δημιουργήσει μία νέα πραγματικότητα, με προστιθέμενη επιστημονική και κοινωνική αξία τόσο για την Κύπρο, όσο και για την ευρύτερη περιοχή. Η οργάνωση και η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής συνάδει απόλυτα με τις Οδηγίες της Ε.Ε., αλλά και με όλα τα διεθνή πρότυπα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

inner

Το πρόγραμμα της Ιατρικής Σχολής έχει διάρκεια 6 χρόνων και η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Αγγλική. Το πτυχίο Ιατρικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί τη σίγουρη βάση για μετέπειτα μεταπτυχιακές σπουδές. Απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμά τους σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε άλλα διεθνή συστήματα υγείας.

Το πρόγραμμα σπουδών και οι υπερ-σύγχρονες εγκαταστάσεις
Η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία (problem-team-task-based learning), σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, υπερσύγχρονα εργαστήρια ρομποτικής προσομοίωσης, εικονική (virtual) μάθηση και κλινική εκπαίδευση από το πρώτο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημοσιά και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου.

Το βασικό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστήμιου Κύπρου είναι το Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας μετά από σχετική έγκριση του Υπουργείου Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η ταχεία εισαγωγή των φοιτητών στην κλινική πράξη υπογραμμίζει τη σημασία της κλινικής εφαρμογής των βασικών επιστημών στην Ιατρική και χρησιμεύει στην τόνωση του ενδιαφέροντος των φοιτητών. Επιτρέπει επίσης στους φοιτητές να αναπτύξουν περαιτέρω τα επαγγελματικά τους προσόντα, καθώς και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.

Οι εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν αίθουσες συνεδριάσεων και σεμιναρίων, εκτεταμένη βιβλιοθήκη και χώρους προσομοίωσης νοσηλευτηρίων. Ακόμη υπάρχουν όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εργαστήρια για κάθε ιατρική ειδικότητα: βιοχημεία, ανατομία, φυσιολογία, ραδιολογία, ακτινολογία, κυτταρική βιολογία, μικροβιολογία κλπ.

inner

H Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου είναι μια Διεθνής Σχολή με φοιτητές από Γερμανία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισραήλ, Νορβηγία, Αυστραλία, Ελλάδα, κ.α. Οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου προέρχονται από πολλά και διαφορετικά γνωσιολογικά επίπεδα.

inner

Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι τα υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα και η βαθιά αντίληψη του ιατρικού λειτουργήματος. Η ικανότητα ανάλυσης πληροφοριών και επίλυσης προβλημάτων, η ανθρωπιστική προσέγγιση για τη φροντίδα του συνανθρώπου, η ικανότητα επικοινωνίας με τους ασθενείς και τους συνάδελφους, η επίδειξη ορθής κρίσης και η λήψη σωστών αποφάσεων υπό πίεση χρόνου, αποτελούν σημαντικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μελλοντικών φοιτητών της ιατρικής. Πέρα από τα αυστηρά κριτήρια εισαγωγής των σπουδαστών, η τελική επιλογή των υποψηφίων γίνεται μετά από συνέντευξη.
Ας δούμε κάποιες δηλώσεις φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου:

Άννα Αδάμου, τριτοετής
«Θα έλεγα πως μεγάλο προτέρημα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου είναι η όλη στήριξη που παρέχει στους φοιτητές, η καλή συνεργασία μεταξύ μας και η συνεχής παρουσία διάφορων αναγνωρισμένων ακαδημαϊκών και επιστημόνων που έρχονται να μας μεταδώσουν τις γνώσεις τους. Έχουμε συχνά επισκέψεις, ακόμα και από Νομπελίστες καθηγητές και αυτό είναι πολύ συναρπαστικό. Οι εγκαταστάσεις της Σχολής Ιατρικής είναι εντυπωσιακές, αφού είναι όλες εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Το όλο περιβάλλον σου μεταδίδει την αίσθηση της ευθύνης, και έτσι νιώθουμε και εμείς πως συμμετέχουμε άμεσα σε κάτι τόσο σπουδαίο και σημαντικό».

inner

Κωνσταντίνος Πετρίδης, τριτοετής
«Η Σχολή Ιατρικής του Πανεπιστημίου παρέχει ένα διεθνές και πολυπολιτισμικό περιβάλλον, με φοιτητές που έρχονται από όλο τον κόσμο. Σου δίνει έτσι την ευκαιρία να ανοίξεις τους ορίζοντές σου και να γνωρίσεις κι άλλους ανθρώπους. Ως ομάδα δενόμαστε πολύ μεταξύ μας και δημιουργούμε καλές σχέσεις. Πρόσφατα οργανώσαμε το Ετήσιο Συνέδριο Φοιτητών Ιατρικής, όπου είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε θέματα που μας αφορούν άμεσα τώρα, αλλά και μελλοντικά. Η ευκαιρία να εργαστούμε από τα πρώτα χρόνια σε κλινικές και νοσοκομεία με καταξιωμένους γιατρούς είναι κάτι το ασύγκριτο».

Αποδοχή Cookies
Το site sport-fm.gr χρησιμοποιεί cookies. Προχωρώντας στο περιεχόμενο, συναινείτε με την αποδοχή τους. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ