Επικαιρότητα

Πότε χαρακτηρίζεται ως ανεπίδεκτη είσπραξης οφειλή προς το Δημόσιο

Οι τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν βάσει της απόφασης του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή.

Tρεις προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν προκειμένου να χαρακτηριστεί μια οφειλή προς το Δημόσιο ανεπίδεκτη είσπραξης, σύμφωνα με χθεσινή απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή: να μην έχει περιουσιακά στοιχεία ο οφειλέτης, να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης και να έχει επιβεβαιωθεί από ειδικό έλεγχο ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών.

Η χθεσινή απόφαση Πιτσιλή θέτει σε κίνηση μια διαδικασία για την περαιτέρω οριοθέτηση των εισπράξιμων και μη εισπράξιμων οφειλών από τη μεγάλη δεξαμενή των 109 δισ. ευρώ των παλαιών και νέων ληξιπρόθεσμων χρεών. Ηδη, 24,8 δισ. ευρώ έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτα είσπραξης, περιορίζοντας τη λίστα των οφειλών που «κυνηγάει», δυνητικά, το Δημόσιο σε 84,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο, ακόμη κι αυτό το μέγεθος δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικά εισπράξιμες οφειλές, τις οποίες ανεπίσημες εκτιμήσεις περιορίζουν στην περιοχή των 20-25 δισ. ευρώ.

Στην κατεύθυνση αυτή, της περαιτέρω οριοθέτησης των εισπράξιμων οφειλών, που θα διευκολύνει και τις σχετικές ενέργειες του Δημοσίου, κινείται η απόφαση Πιτσιλή, η οποία ορίζει ότι για τον χαρακτηρισμό μιας οφειλής προς το Δημόσιο ως ανεπίδεκτης είσπραξης πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά τα ακόλουθα:

α) Να έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες με βάση τα εκάστοτε πρόσφορα διαθέσιμα ηλεκτρονικά μέσα της φορολογικής διοίκησης και από τις έρευνες αυτές δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη και των συνυπόχρεων προσώπων ή διαπιστώθηκε η καθ’ οιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών τους στοιχείων που δεν υπόκεινται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 και επόμενα του Αστικού Κώδικα.

β) Να έχει υποβληθεί αίτηση ποινικής δίωξης κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 (Α΄ 43), όπως ισχύει, σε όσες περιπτώσεις συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν είναι δυνατή η υποβολή αυτής.

γ) Να έχει πραγματοποιηθεί έλεγχος από ειδικά οριζόμενο ελεγκτή της αρμόδιας υπηρεσίας της φορολογικής διοίκησης, ο οποίος πιστοποιεί, με βάση ειδικά αιτιολογημένη έκθεση ελέγχου, ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις των προηγούμενων περιπτώσεων και ότι είναι αντικειμενικά αδύνατη η είσπραξη των οφειλών από τον οφειλέτη και τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

Οι συνέπειες του χαρακτηρισμού μιας οφειλής ως ανεπίδεκτης είσπραξης ακολουθούν τον οφειλέτη για 10 χρόνια. Σύμφωνα με την απόφαση Πιτσιλή, κατά το διάστημα αυτό:

α) Αναστέλλεται αυτοδικαίως η παραγραφή της οφειλής.

β) Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας για οποιαδήποτε αιτία.

γ) Δεν χορηγείται στον οφειλέτη και σε όλα τα συνυπόχρεα πρόσωπα άλλο προβλεπόμενο από τον νόμο πιστοποιητικό για μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων.

δ) Δεσμεύονται στο σύνολό τους οι τραπεζικοί και επενδυτικοί λογαριασμοί και το περιεχόμενο των θυρίδων σε τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα των παραπάνω προσώπων.

Οφειλή που έχει καταχωριστεί στο ειδικό βιβλίο ανεπίδεκτων είσπραξης επαναχαρακτηρίζεται ως εισπράξιμη εάν πριν από την παραγραφή της διαπιστωθεί ότι υπάρχει ή αποκτήθηκε από τον οφειλέτη ή συνυπόχρεο πρόσωπο περιουσιακό στοιχείο που καθιστά δυνατή τη μερική ή ολική εξόφλησή της, αναφέρει η απόφαση Πιτσιλή.

Πηγή: kathimerini.gr

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

close menu
x