«Δώρο Πάσχα» με τη μορφή εφάπαξ επιδόματος εξετάζει να δώσει η κυβέρνηση σε 3 εκατομμύρια συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους.

Δείτε αναλυτικά εδώ