Πρωτογενές πλεόνασμα 3,3% για το τρέχον έτος αλλά και 2,6% για το 2020 υπολογίζει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για τη χώρα μας. Οι συγκεκριμένες εκτιμήσεις αποτυπώνονται στην έκθεση «Δημοσιονομικό Παρατηρητήριο» (Fiscal Monitor), την οποία παρουσίασε σήμερα ο διευθυντής του Δημοσιονομικού Τμήματος του ΔΝΤ Βίτορ Γκασπάρ στο πλαίσιο της φθινοπωρινής συνόδου του Ταμείου που πραγματοποιείται στην Ουάσιγκτον.

Ειδικότερα, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι η Ελλάδα θα παράγει πρωτογενές πλεόνασμα:

3,3% του ΑΕΠ για το 2019
2,6% του ΑΕΠ για το 2020
2,5% του ΑΕΠ για το 2021
2,5% του ΑΕΠ για το 2022
2,3% του ΑΕΠ για το 2023
2% του ΑΕΠ για το 2024
Δημοσιονομικό Έλλειμμα

Το Ταμείο εκτιμά πως το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας μας θα είναι εφέτος στο 0,3% του ΑΕΠ, ενώ για τα επόμενα έτη υπολογίζει:

1% του ΑΕΠ για το 2020
1,1% του ΑΕΠ για το 2021
1,2% του ΑΕΠ για το 2022
1,4% του ΑΕΠ για το 2023
1,6% του ΑΕΠ για το 2024
Διαρθρωτικό Πρωτογενές Πλεόνασμα

Όσον αφορά το πλεόνασμα, συνυπολογιζόμενου του ρυθμού ανάπτυξης, το ΔΝΤ υπολογίζει ότι το διαρθρωτικό πρωτογενές πλεόνασμα θα βρίσκεται εφέτος στο 5,1% του ΑΕΠ, ενώ για επόμενα έτη εκτιμά:

3,6% του ΑΕΠ για το 2020
2,8% του ΑΕΠ για το 2021
2,6% του ΑΕΠ για το 2022
2,3% του ΑΕΠ για το 2023
2% του ΑΕΠ για το 2024
Διαρθρωτικό Αποτέλεσμα

Όσον αφορά το δημοσιονομικό αποτέλεσμα συνυπολογιζόμενου του ρυθμού ανάπτυξης, το ΔΝΤ τοποθετεί το διαθρωτικό πλεόνασμα στο:

1,7% του ΑΕΠ για το 2019
0,1% του ΑΕΠ για το 2020
0,7% του ΑΕΠ για το 2021
1,1% του ΑΕΠ για το 2022
1,4% του ΑΕΠ για το 2023
1,7% του ΑΕΠ για το 2024
Έσοδα Γενικής Κυβέρνησης

Οι εκτιμήσεις του ΔΝΤ τοποθετούν στο 47,7% του ΑΕΠ τα έσοδα της γενικής κυβέρνησης για το 2019, ενώ στη συνέχεια προβλέπουν:

46,5% του ΑΕΠ για το 2020
45,8% του ΑΕΠ για το 2021
45,3% του ΑΕΠ για το 2022
44,9% του ΑΕΠ για το 2023
44,1% του ΑΕΠ για το 2024
Κρατικές Δαπάνες

Η μείωση των εσόδων της γενικής κυβέρνησης αναμένεται να αντισταθμιστεί από την μείωση των δαπανών που καταγράφει το ΔΝΤ. Ειδικότερα, το Ταμείο υπολογίζει ότι οι κρατικές δαπάνες θα βρίσκονται στο:

48% του ΑΕΠ για το 2019
47,5% του ΑΕΠ για το 2020
46,9% του ΑΕΠ για το 2021
46,4% του ΑΕΠ για το 2022
46,3% του ΑΕΠ για το 2023
45,7% του ΑΕΠ για το 2024
Χρέος της Γενικής Κυβέρνησης

Το ΔΝΤ διαβλέπει ότι μέσα στην επόμενη πενταετία (2019-2024) το χρέος της γενικής κυβέρνησης θα έχει μειωθεί κατά 22,5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Ταμείου, η πορεία του χρέους της γενικής κυβέρνησης θα είναι η εξής:

176,6% του ΑΕΠ το 2019
171,4% του ΑΕΠ το 2020
167,1% του ΑΕΠ το 2021
161,7% του ΑΕΠ το 2022
157,2% του ΑΕΠ το 2023
154,1% του ΑΕΠ το 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ