Ελλάδα

Εξωθεί τις ομοσπονδίες σε «ηλεκτρονικές εκλογές» ο Αυγενάκης, μη δίνοντας άλλη παράταση!

Διαβάστε για την τροπολογία Αυγενάκη που περνάει στη Βουλή, με την οποία οδηγεί τις ομοσπονδίες στο να κάνουν εκλογές χωρίς φυσική παρουσία των μελών τους!

Διάταξη που επιτρέπει στις αθλητικές Ομοσπονδίες και Ενώσεις, "εφόσον το επιθυμούν", να κάνουν χρήση ενός συστήματος που θα τους χορηγήσει το κράτος, ώστε να διενεργήσουν εκλογές ηλεκτρονικά, δηλαδή από απόσταση, λόγω των απαγορευτικών μέτρων για την πανδημία, ψηφίζεται αυτή την ώρα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Ταυτόχρονα, όμως, ο Λευτέρης Αυγενάκης υπογράμμισε πως οι εκλογές των ομοσπονδιών πρέπει να διεξαχθούν υποχρεωτικά ως τις 31 Μαρτίου και πως δεν πρόκειται να δώσει άλλη παράταση!

Αυτό σημαίνει πως αν μέχρι τότε δεν έχει αρθεί το λοκ ντάουν ή και τα υπόλοιπα περιοριστικά μέτρα (απαγόρευση συνεδρίων ή/και μετακίνηση από Νομό σε Νομό), τότε οι ομοσπονδίες θα αναγκαστούν να κάνουν εκλογές χωρίς την φυσική παρουσία των μελών τους, αλλά με τον ηλεκτρονικό τρόπο που θεσμοθετεί η κυβέρνηση!

Άρα το «εφόσον το επιθυμούν», θα πάει ουσιαστικά περίπατο…

«Οι εκλογές των αθλητικών ομοσπονδιών πρέπει να διεξαχθούν ως τις 31 Μαρτίου. Να σημειώσω ότι οι εκλογές δεν επιδέχονται περαιτέρω παράτασης λόγω της ιδιαιτερότητας ότι διανύουμε μήνες Ολυμπιακής προετοιμασίας για τους αγώνες το καλοκαίρι στο Τόκυο, που ευχόμαστε να διεξαχθούν. Θέλω να γίνει σαφές: τέλος Μαρτίου ολοκληρώνονται οι θητείες των διοικήσεων των αθλητικών Ομοσπονδιών. Δεν θα δοθεί άλλη παράταση», είπε ο Λευτέρης Αυγενάκης και ανέλυσε τις προϋποθέσεις διεξαγωγής των εκλογών με το σύστημα «ΖΕΥΣ», το οποίο «έχει την εγγύηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας».

Στην ομιλία του δε, έκανε και ειδική μνεία και μάλιστα με επιθετική διάθεση, στις Ενώσεις Ποδοσφαιρικών Σωματείων!

Τα σημαντικότερα σημεία της ομιλίας του υφυπουργού Αθλητισμού:

«Δίνουμε την εναλλακτική δυνατότητα στους αθλητικούς φορείς όλων των βαθμίδων (σωματεία, ενώσεις, ομοσπονδίες) να συγκαλούν Γενικές Συνελεύσεις και εφεξής να διεξάγουν εκλογικές διαδικασίες, κάνοντας χρήση ασφαλέστατων ψηφιακών μέσων επικοινωνίας.

Ουσιαστικά, λοιπόν, υπάρχουν πλέον τρεις επιλογές για τη σύγκληση των Γενικών Συνελεύσεων και τις εκλογικές διαδικασίες:

1) Το πλαίσιο του ν. 2725/1999, δηλαδή να διεξάγονται η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες με φυσική παρουσία όλων στον ίδιο χώρο.

2) Να διεξάγονται η Γενική Συνέλευση και οι αρχαιρεσίες, ταυτόχρονα, στις κατά τόπους Ενώσεις των Ομοσπονδιών. Την εναλλακτική αυτή της αποκέντρωσης την δώσαμε με το άρθρο 7 του ν. 4726/2020 (τον περασμένο Σεπτέμβριο).

3) Και τώρα παρέχουμε μια τρίτη εναλλακτική στους αθλητικούς φορείς: την ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που επιλεγεί από τις απερχόμενες Διοικήσεις των Ομοσπονδιών η εναλλακτική της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, αυτή προβλέπεται να διεξαχθεί με την χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα «ΖΕΥΣ») του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»). Το σύστημα «ΖΕΥΣ» έχει την εγγύηση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένα τεχνολογικά πρότυπα για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, τα οποία εγγυώνται και διασφαλίζουν το αδιάβλητο και το απόρρητο της εκλογικής διαδικασίας.

Επιπλέον, προκειμένου να δοθεί επαρκές χρονικό διάστημα στις εφορευτικές επιτροπές, ώστε να καταχωρίσουν εγκαίρως τις υποψηφιότητες στο σύστημα «ΖΕΥΣ» και έτσι να προετοιμάσουν καλύτερα τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, προβλέπεται:

α) η υποχρεωτική ανακήρυξη των υποψηφιοτήτων 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από τις εκλογές, εκτός εάν το οικείο καταστατικό προβλέπει μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε ισχύει η προθεσμία του καταστατικού.

β) ότι ειδικά οι ψηφιακές εκλογές θα γίνονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής που θα απαρτίζεται ΜΟΝΟ από δικηγόρους, με πρόεδρο δικηγόρο παρ’ Εφέταις ή παρ’ Αρείω Πάγω.

Η επιτροπή αυτή θα ορίζεται 20 ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες, από τον δικηγορικό σύλλογο στην περιφέρεια του οποίου έχει την έδρα του ο ενδιαφερόμενος αθλητικός φορέας, κατόπιν σχετικής αιτήσεως που θα πρέπει να υποβάλλεται στον δικηγορικό σύλλογο 25 ημέρες πριν από τις εκλογές.

Το χρονικό διάστημα των 20 ημερών είναι αναγκαίο για την «εκπαίδευση» της εφορευτικής επιτροπής στη χρήση του συστήματος ΖΕΥΣ, αλλά και για την προετοιμασία των ψηφοφοριών (καταχώριση υποψηφίων, εκλογέων, λοιπών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης επί των οποίων θα γίνουν ψηφοφορίες κλπ).

Η διάταξη περιέχει δύο εξουσιοδοτικές διατάξεις:

α) Μία εξουσιοδοτική για ΚΥΑ του αρμόδιου για τον Αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, που θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε αναγκαίο θέμα για τη διεξαγωγή των ηλεκτρονικών Γενικών Συνελεύσεων για τις αρχαιρεσίες και για την ολοκλήρωση των αντίστοιχων ψηφοφοριών.

β) μία δεύτερη εξουσιοδοτική προς τον Υφυπουργό Αθλητισμού που ισχύει μόνον για φέτος και μόνον για την παρούσα συγκυρία, ώστε να παραταθεί, αν τυχόν χρειαστεί, για δέκα το πολύ ημέρες (έως και τις 10-4-2021) το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα δύναται να διεξαχθούν οι εκλογές των ομοσπονδιών, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ομαλή ολοκλήρωση των σχετικών εκλογικών διαδικασιών.

Διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις περί δυνατότητας διενέργειας αρχαιρεσιών και με ψηφιακά μέσα, κατισχύουν των διατάξεων που περιέχονται στα καταστατικά των αθλητικών φορέων και προβλέπουν τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών μόνον με τον «παραδοσιακό» τρόπο, ο οποίος προϋποθέτει και επιβάλλει εκ των πραγμάτων, τη φυσική παρουσία στον ίδιο χώρο των μελών τους ή των αντιπροσώπων των μελών τους. Έτσι, θα αποφευχθούν και τυχόν δικαστικές διενέξεις, που ενδεχομένως θα επιδίωκαν να ακυρώσουν τις διεξαχθείσες αρχαιρεσίες με ψηφιακά μέσα, επειδή θα είχαν παραβιαστεί οι καταστατικές διατάξεις για διενέργεια εκλογών μόνον με τον παραδοσιακό τρόπο.

Παράλληλα, παρατείνεται ο χρόνος για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών στις αθλητικές Ενώσεις έως τις 30-6-2021. Για το ίδιο χρονικό διάστημα παρατείνονται και οι θητείες των καταστατικών οργάνων τους.

Η παράταση αυτή κρίθηκε επιβεβλημένη προκειμένου να αποφευχθεί ο διοικητικός φόρτος που θα συνεπαγόταν για το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε. («Ε.Δ.Υ.Τ.Ε Α.Ε.»), η υποχρέωση κατάρτισης στη χρήση του συστήματος «ΖΕΥΣ», εντός ενός πολύ στενού χρονικού διαστήματος (λίγο μεγαλύτερο του ενός μήνα), των εφορευτικών επιτροπών που θα αναλάμβαναν τις αρχαιρεσίες και των αθλητικών Ενώσεων, πέραν αυτών (εφορευτικών επιτροπών) που θα διεξάγουν τις εκλογές των 49 αθλητικών ομοσπονδιών.

Κι εδώ να τονίσω: οι εκλογές στις αθλητικές Ενώσεις αφορούν ΦΥΣΙΚΑ και τις Ενώσεις στο ποδόσφαιρο. Θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής ΜΟΝΟ τα νόμιμα και ενεργά ερασιτεχνικά Σωματεία, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο της ΓΓΑ ή θα εγγραφούν μέχρι την προκήρυξη των εκλογών τους.

Το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο δεν αποτελεί εξαίρεση! Και καλούμε τα ποδοσφαιρικά Σωματεία, που δεν το έχουν κάνει ακόμη, να τακτοποιηθούν. Πρέπει να κατανοήσουν και οι τελευταίοι εναπομείναντες θιασώτες της προχειρότητας και του χάους ότι όλα μπαίνουν σε τάξη. Είμαστε κοντά στον καθένα που παλεύει σε συνθήκες δύσκολες να νοικοκυρέψει το σωματείο του.

Καταλαβαίνω την ενόχληση κάποιων Ενωσιαρχών, αλλά εμείς εισπράττουμε από τη βάση του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στο διάλογο που κάνουμε μαζί της την ανάγκη, την αποδοχή της προσπάθειας για διαφάνεια, νοικοκύρεμα και τάξη! Τέρμα τα καπετανάτα και τα φέουδα που κάποιοι, ελάχιστοι, θεωρούν ότι κατέχουν ακόμη
».

Ακολουθήστε τον bwinΣΠΟΡ FM 94.6 στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

close menu
x