Αφενός όμως ο σκοπός είναι ιερός, αφετέρου η αντίστροφη μέτρηση για το τέλος της καραντίνας έχει αρχίσει.

Διαβάστε πότε θα γίνει σύμφωνα με την πιο σοβαρή πρόβλεψη εδώ.