Δε θα διεξαχθεί το φετινό «Filothei Women Gala» στίβου γυναικών. Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν την Κυριακή την αναβολή του μοναδικού μίτινγκ γυναικών στη χώρα μας, το οποίο ήταν προγραμματισμένο για τις 5 Ιουνίου στο «Στέλιος Κυριακίδης».

Οι διοργανωτές επηρεάστηκαν από την πανδημία και έκριναν πως δεν μπορεί να διεξαχθεί μέσα στο καλοκαίρι το μίτινγκ και πλέον υπάρχει σκέψη να μεταφερθεί για τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, εφόσον το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Έτσι, το Γκαλά γυναικών είχε τη μοίρα των «Βενιζελείων» και των «Σιθωνείων».

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Οι προ?σφατες εξελι?ξεις, σε σχε?ση με τον COVID-19 και την αντιμετω?πισή του, σε συνδυασμο? με το αι?σθημα ευθυ?νης που φε?ρουμε απε?ναντι στην κοινο?τητα? μας, αλλα? και την κοινωνι?α ευρυ?τερα, δεν μας επιτρε?πουν να προχωρη?σουμε στη διεξαγωγη? του 21ου "Filothei Women Gala" 2020, όπως ήταν προγραμματισμένο να πραγματοποηθει? στις πρω?τες με?ρες του Ιουνι?ου.

Το διεθνε?ς μίτινγκ στι?βου γυναικω?ν αναβα?λλεται με πιθανη? ημερομηνι?α διεξαγωγη?ς του τον Σεπτε?μβρη 2020, αφου? αναδιαμορφωθει? με "απο?λυτη προτεραιο?τητα την ασφα?λεια ο?λων"».