Σχεδόν 10 χρόνια μετά την υπογραφή για την κατασκευή του μετρό Θεσσαλονίκης (Απρίλιος 2006 με υπουργό Γιώργο Σουφλιά και κυβέρνηση Νέας Δημοξρατίας), σήμερα είχαμε την πρώτη ουσιαστική πρόοδο του έργου.

Μετά από προσχώματα κάθε είδους, γραφειοκρατία, οικονομική κρίση και έλλειψη χρηματοδότησης, πτωχεύσεις κατασκευαστικών εταιρειών και σημαντικά αρχαιολογικά ευρύματα, οι πολίτες της Θεσσαλονίκης γνωρίζουν από σήμερα ότι η αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση του έργου, έχει αρχίσει...
vel.gr
Περισσότερα στο www.driveandtravel.gr