Αναλυτικά, η ανακοίνωση:
«Η ΑΕΚ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την ανανέωση της συνεργασίας της με την Μάρα Ράπτη. Η 23χρονη (30/10/1996) ακραία, ύψους 1,77 μ., αποτέλεσε ακρογωνιαίο λίθο στην κατάκτηση του Πρωταθλήματος της Pre League και της επιστροφής της γυναικείας ομάδας βόλεϊ στη Volleyleague, και θα συνεχίσει να φορά την “κιτρινόμαυρη” φανέλα για ακόμα ένα χρόνο, ήτοι έως το καλοκαίρι του 2021.

Η Μάρα Ράπτη υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο στα Γραφεία της ΑΕΚ, ύστερα από συνάντηση με τον Διοικητικό Υπεύθυνο του τμήματος, κ. Λευτέρη Αρχόντη, και τον Team Manager του τμήματος, κ. Νίκο Παναγιωτίδη.

Μετά την επισημοποίηση της συμφωνίας, η Μάρα Ράπτη δήλωσε στο aek.gr: “Ει?μαι πολυ? χαρου?μενη που θα συνεχι?σω να ει?μαι και την επο?μενη αγωνιστικη? σεζο?ν με?λος της ομα?δα της ΑΕΚ. Περιμε?νω με μεγα?λο ενθουσιασμο? την επιστροφη? της ομα?δας στα σαλο?νια της Volleyleague και ει?μαι σι?γουρη πως ο?λοι θα κα?νουμε ό,τι καλυ?τερο μπορου?με για την επι?τευξη των στο?χων μας. Θε?λω να ευχαριστη?σω τη διοι?κηση της ομα?δας για την εμπιστοσυ?νη που δει?χνει προς το προ?σωπο? μου για μια ακο?μα χρο?νια και ευ?χομαι να τους δικαιω?σω με την απο?δοση? μου. Για μένα ήταν εύκολο να αποφασίσω πως θέλω να μείνω στην ομάδα. Υπη?ρξε α?ριστο κλι?μα συνεργασι?ας μεταξυ? της διοι?κησης, των αθλητριω?ν και του προπονητικου? team την προηγου?μενη χρονια?. Δεν μας ε?λειψε τι?ποτα, ο?λοι η?ταν δι?πλα μας και μας στη?ριζαν στην προσπα?θεια για την επιστροφη? της ομα?δας στην Α1. Δεν ει?χα απολυ?τως κανε?ναν λο?γο που να με κα?νει να θε?λω να αποχωρη?σω απο? την ομα?δα. Η ΑΕΚ ει?ναι μια ιστορικη? ομα?δα με πολλε?ς επιτυχι?ες, επομε?νως γνωρι?ζει πολυ? καλα? απο? πρωταθλητισμο?. Αδιαμφισβη?τητα και μπορει? να πρωταγωνιστη?σει στη Volleyleague. Δυστυχω?ς, η επο?μενη αγωνιστικη? σεζο?ν ει?ναι ε?να μεγα?λο αι?νιγμα για ο?λους μας λο?γω της παγκόσμιας κατάστασης και των συνεπειω?ν που αυτή επε?φερε, ο?μως θεωρω? ο?τι η ΑΕΚ ε?χει μα?θει στα δυ?σκολα και ξε?ρει πως να διαχειρι?ζεται και να ανταπεξε?ρχεται σε τε?τοιες καταστα?σεις, μαζί με τον κόσμο πάντα στο πλευρό της“.

Μάρα, καλή επιτυχία και τη νέα χρονιά!
».

TAGS: A.E.K.