Οι γυμναστικές επιδείξεις ξεκίνησαν το 1883 και καταργήθηκαν (επίσημα, γιατί ανεπίσημα συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια ακόμα) στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Διαβάστε ποιος ήταν ο λόγος που καταργήθηκαν με ένα κλικ εδώ.