Παραγωγοί της Κρήτης έχουν αδιάθετη ρακή πέντε τόνων και την προσφέρουν στον ελληνικό στρατό για να τη χρησιμοποιήσει για τη δημιουργία αντισηπτικού μετά από τις κατάλληλη επεξεργασία.